Till innehållet

Återrapportering: Förtydligande av deskriptorer och beskrivning av skillnader mellan nivåer i förslaget till ett svenskt ramverk för kvalifikationer - NQF

Utgiven 2012-09-28

Öppna publikationen