Till innehållet

Återrapportering: Kartläggning av insatsen svenska med yrkesinriktning och hur den kan bidra till ökad examensgrad för utrikes födda

Utgiven 2017-03-23

Öppna publikationen