Till innehållet

Återrapportering: Översiktlig kostnadsberäkning när det gäller det förslag på modell för hur kvalifikationer ska kunna kopplas till det svenska ramverket för kvalifikationer – NQF

Utgiven 2012-09-18

Öppna publikationen