Till innehållet

Återrapportering: Personnummerbaserad statistik om sökande till kompletterande utbildningar och yrkeshögskoleutbildningar

Utgiven 2013-09-25

Öppna publikationen