Till innehållet

Återrapportering: Utveckling av nationella kvalitetskriterier som måste uppfyllas om en kvalifikation ska få anslutas till den nationella referensramen för kvalifikationer, NQF

Utgiven 2012-11-16

Öppna publikationen