Till innehållet

Granskningsrapport: Resultat av tematisk kvalitetsgranskning av anordnares arbete med validering mot den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk 2019

Utgiven 2019-10-17

Öppna publikationen