Till innehållet

Återrapportering: Slutrapport – Validering av nyanländas yrkeskompetens (VINN-projektet)

Utgiven 2012-02-13

Öppna publikationen