Till innehållet
Tolkutbildningar inom folkbildningen, Ansökan

118 beviljade platser till teckenspråks- och dövblindtolkutbildning samt skrivtolkutbildning

Publicerad 18 januari 2024

Folkhögskolor kan ansöka om medel från Myndigheten för yrkeshögskolan för att bedriva utbildning till teckenspråks- och dövblindtolk samt skrivtolk.