Till innehållet

Tolkutbildning inom folkbildningen

Tolkutbildning inom folkbildningen innefattar utbildningar till kontakttolk, teckenspråks- och dövblindtolk samt skrivtolk som drivs av folkhögskolor och studieförbund.