Till innehållet

Ansök om statsbidrag för tolkutbildningar inom folkbildningen

Anordnare som bedriver utbildning inom folkbildningen, det vill säga folkhögskolor och studieförbund, kan ansöka om statsbidrag från oss för att bedriva tolkutbildningar.