Till innehållet
Tolkutbildningar inom folkbildningen, Ansökan

138 nya platser till teckenspråks- och dövblindtolkutbildning samt skrivtolkutbildning

Publicerad 18 januari 2022

Varje år ansöker folkhögskolor om medel från Myndigheten för yrkeshögskolan för att bedriva utbildning till teckenspråks- och dövblindtolk samt skrivtolk.