Till innehållet
Yrkeshögskolan, Ansökan

9 000 platser på korta YH-utbildningar

Publicerad 10 juni 2021

Idag presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljas och därmed får ingå i yrkeshögskolan som en kort yrkeshögskoleutbildning. Intresset från arbetsliv och utbildningsanordnare har varit mycket stort och myndigheten tog emot 667 ansökningar från 137 utbildningsanordnare.