Till innehållet

Resultat för kurser (YH-utbildningar upp till 99 poäng)

Här presenteras resultatet av ansökan om statsbidrag för kurser (YH-utbildningar upp till 99 poäng) inom yrkeshögskolan.