Till innehållet
Tolkutbildningar inom folkbildningen, Ansökan

Ansök om statsbidrag för utbildning till teckenspråks- och dövblindtolk samt skrivtolk

Publicerad 15 oktober 2020

Nu kan folkhögskolor ansöka om statsbidrag för teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen samt skrivtolkutbildningen. Ansökan är öppen till och med den 19 november 2020.

Ansökningshandlingar och anvisningar