Till innehållet
Validering

ESF-projekt Valideringslyft har gått in i genomförandefas

Publicerad 31 maj 2021

Den 4 maj hölls ett uppstartsmöte där projektdeltagarna i samtliga 21 regioner deltog. Under mötet redovisades resultatet av projektets inledande analys- och planeringsfas. Samtidigt markerade mötet starten för genomförandefasen.