Till innehållet
Yrkeshögskolan, Ansökan

Fler ansökningar om att bedriva YH-utbildning inom teknik och bygg

Publicerad 29 juni 2022

Antalet inkomna ansökningar om att bedriva program inom yrkeshögskolan är något lägre i år (1207) än förra året (1238). Samtidigt som det kommer in färre ansökningar inom till exempel Hälso- och sjukvård vill fler yrkeshögskolor bedriva utbildning inom Teknik och tillverkning och Samhällsbyggnad och byggteknik.