Till innehållet
Yrkeshögskolan

Fler områdesanalyser på väg

Publicerad 15 maj 2023

Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppgift att analysera arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan, och en stor del av analysarbetet resulterar i de områdesanalyser som vi publicerar.

Publicerade områdesanalyser:

Läs mer om områdesanalyserna