Till innehållet

Områdesanalyser och regional efterfrågan

Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppgift att analysera arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan. Vi bygger kunskap om arbetsmarknadens behov genom omvärldsbevakning, rapporter, SCB:s statistik, Arbetsförmedlingens prognoser, kontakt med branscher och andra aktörer.