Till innehållet

Ansökan kurser (YH-utbildningar upp till 99 poäng)

Kurser är korta yrkeshögskoleutbildningar upp till 99 poäng. Syftet med kurser är att utveckla yrkeshögskolans flexibilitet och utbildningsformens möjlighet att svara mot behov av breddad och förnyad kompetens i arbetslivet.