Till innehållet

Anordnarkompetens

Vid ansökan om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan ställs krav på anordnarens kompetens.