Till innehållet
Yrkeshögskolan, Konst- och kulturutbildningar, Tolkutbildningar inom folkbildningen

GD har ordet: Post pandemi – yrkeshögskola, konst- och kulturutbildning och tolkutbildning

Publicerad 20 september 2021

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade i juni nya rekommendationer när det gäller utbildning för vuxna, där bland annat högskolan och MYH:s utbildningsformer ingår.