Till innehållet
Yrkeshögskolan, Konst- och kulturutbildningar, Tolkutbildningar inom folkbildningen, Kvalitetsgranskning

Här kommer MYH kvalitetsgranska 2023

Publicerad 30 september 2022

Nu har vi valt ut utbildningar som vi ska kvalitetsgranska det kommande året. De flesta kommer vi besöka på plats eller digitalt under 2023, men vi kommer börja med några utbildningar redan i november i år. Eventuellt kan ytterligare granskningar tillkomma senare, men dessa är de som är inplanerade idag.

Läs mer om vår kvalitetsgranskning