Till innehållet
Yrkeshögskolan, Ansökan

MYH beviljar nya YH-kurser

Uppdaterad 19 maj 2022 Publicerad 19 maj 2022

Nu är det klart vilka ansökningar om att bedriva kurs inom yrkeshögskolan som beviljats. Beslutet motsvarar totalt 10 200 nya studerandeplatser och innebär att Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat 123 av de 482 inkomna ansökningarna.