Till innehållet
Konst- och kulturutbildningar

Nu finns uppdaterat självvärderingsverktyg för konst- och kulturutbildningar

Publicerad 30 januari 2024

Självvärderingsverktyget för konst- och kulturutbildningar finns nu i en uppdaterad version. Den stora nyheten är att det går att göra ett genomströmningsdiagram för sin utbildning – och på så vis få en tydligare bild av hur det sett ut över åren. Ann-Sofie Sydow, kvalitetsgranskare på myndigheten, och Anna Persson, skolchef på Dômen konstskola i Göteborg berättar mer.