Till innehållet

Kvalitetsfrämjande stöd och verktyg

Myndigheten gör ständigt nya erfarenheter i samband med olika former av kvalitetsgranskning. Här försöker vi samla kunskap och erbjuda verktyg som kan vara ett värdefullt stöd för dig som utbildningsanordnare i ert systematiska kvalitetsarbete.