Till innehållet

Studerandeavgifter

På konst- och kulturutbildningar får man ta ut en studerandeavgift. Den ska vara skälig i förhållande till utbildningens karaktär och de kostnader ni har för utbildningen. Kostnaderna ska vara rimliga för verksamheten.