Till innehållet

Studiestöd

För många konst- och kulturutbildningar kan de studerande få studiestöd. Utbildningens syfte avgör vilken typ av studiestöd som är aktuell.