Till innehållet

Särskilt pedagogiskt stöd (SPS)

Utbildningsanordnare av konst- och kulturutbildning kan ansöka om extra statsbidrag för pedagogiska stödinsatser till studerande som har en dokumenterad funktionsnedsättning. Som utbildningsanordnare är ni skyldiga att se till att lokalerna är tillgängliga så att alla kan delta i undervisningen och att det digitala undervisningsmaterial som används är tillgänglighetsanpassat.