Till innehållet

Särskilt pedagogiskt stöd (SPS)

Särskilt pedagogiskt stöd och nödvändiga stödinsatser innebär olika former av åtgärder för att kompensera svårigheter i studiesituationen. Utbildningsanordnare av konst- och kulturutbildning kan ansöka om extra statsbidrag för nödvändiga stödinsatser till studerande som har en dokumenterad funktionsnedsättning.