Till innehållet

Betyg, intyg och utbildningsbevis

Efter varje kurs ska de studerande få någon form av betyg eller intyg, och när hela utbildningen är avslutad har de rätt att få ett utbildningsbevis. Det är viktigt att ni som utbildningsanordnare även skickar in alla uppgifter om de studerandes studieresultat och prestationer till oss på myndigheten.

Om ni använder er av betyg är det bra att tänka på följande