Till innehållet

Utbildningsplan och kursplaner

Utbildningsplanen anger utbildningens mål, huvudsakliga innehåll och omfattning. Det ska också framgå vem som är utbildningsanordnare. Utbildningens mål och innehåll konkretiseras sedan i kursplanerna, som fastställs av utbildningens styrelse eller ledningsgrupp.