Till innehållet

Styrelse och ledningsgruppsarbete

För varje konst- och kulturutbildning ska det finnas en styrelse eller en ledningsgrupp. Den är en viktig resurs med stort inflytande och delaktighet. Medverkan är därför en stark framgångsfaktor i arbetet att bedriva en utbildning.