Till innehållet

Tillsyn

Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppdrag att genomföra tillsyn på konst- och kulturutbildningar. Genom tillsynen kontrollerar vi att utbildningarna följer de lagar och regler som gäller.