Till innehållet
Yrkeshögskolan

Nu presenteras områdesanalyser i nytt format

Uppdaterad 11 maj 2022 Publicerad 25 april 2022

För att skapa en ökad transparens och nytta för utbildningsanordnarna har ett nytt format för myndighetens områdesanalyser utvecklats. Nu presenteras tre nya analyser som omfattar områdena Energi, Fastighet, samt Vård och omsorg om äldre.