Till innehållet
Validering, SeQF

Ny databas för kvalifikationer på myh.se

Publicerad 3 oktober 2022

Nu finns en ny databas för kvalifikationer som är kopplade till SeQF, Sveriges referensram för kvalifikationer för livslångt lärande.