Till innehållet
Yrkeshögskolan

Ny handbok om undervisning i svenska med yrkesinriktning (SMY)

Publicerad 13 juni 2024

Nu är ansökan om statsbidrag/särskilda medel för undervisning i svenska med yrkesinriktning (SMY) digital via Mina sidor. I samband med detta släpper myndigheten en ny handbok för utbildningsanordnare.