Till innehållet
Yrkeshögskolan, Konst- och kulturutbildningar, Tolkutbildningar inom folkbildningen, Utbildningar med endast tillsyn, Tillsyn

Ny process vid klagomål om brister i utbildningar

Publicerad 23 februari 2022

Myndigheten för yrkeshögskolan ändrar nu sitt sätt att hantera klagomål från enskilda om brister i utbildningar.

Läs mer om vårt tillsynsansvar