Till innehållet

Tillsyn

Myndigheten för yrkeshögskolan har tillsynsansvar på de utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde.