Till innehållet

Sök tillsynsbeslut

Genom tillsyn kontrollerar Myndigheten för yrkeshögskolan att utbildningarna inom vårt ansvarsområde följer de lagar och regler som gäller.