Till innehållet

Om vår tillsyn

Myndigheten för yrkeshögskolan genomför tillsyn för att säkerställa att de utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde följer gällande regelverk.