Till innehållet
Validering

Nya förstudier inom ramen för kompetensförsörjning och livslångt lärande

Publicerad 25 oktober 2023

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har inom ramen för myndighetssamverkan för kompetensförsörjning och livslångt lärande inlett två förstudier, efter att ha fått medel beviljade av ESF-rådet.