Till innehållet
Validering

Ökad enhetlighet ska förbättra möjligheterna till validering

Publicerad 29 november 2022

Regeringen har beslutat om en ny valideringsförordning. Syftet är att skapa en grund för gemensam förståelse och enhetlighet när det gäller validering inom hela utbildnings- och arbetsmarknadsområdet. Även Myndigheten för yrkeshögskolans instruktion gällande att följa och stödja utvecklingsarbetet inom valideringsområdet blir permanent.