Till innehållet
Validering

Projekt Valideringslyft beviljat av Svenska ESF-rådet

Publicerad 20 november 2020

Myndigheten för yrkeshögskolan har blivit beviljade medel från Europeiska socialfonden för projekt Valideringslyft. Målet med projektet är att skapa en regional infrastruktur för validering i arbetsliv och utbildning.