Till innehållet
Yrkeshögskolan

Rekvirera rätt vid studieavbrott

Publicerad 10 oktober 2023

– Rutiner för att bedöma vilka studerande som bedriver studier är viktiga att tillämpa, framför allt veckorna före man rekvirerar statsbidrag. Så säger Richard Lindh, utredare på Myndigheten för yrkeshögskolan, som här förklarar regler och ger råd kring en korrekt rekvirering av statsbidrag i samband med studieavbrott.