Till innehållet
Yrkeshögskolan, Ansökan

Resultat i ansökningsomgång YH-flex 2024

Publicerad 14 mars 2024

Myndigheten för yrkeshögskolan har fattat beslut om att bevilja stöd i form av extra årsplatser och statsbidrag för YH-flex till 149 utbildningar.