Till innehållet
Yrkeshögskolan, Ansökan

Resultaten i ansökningsomgången YH-flex 2023

Publicerad 27 februari 2023

Myndigheten för yrkeshögskolan har fattat beslut om att bevilja stöd i form av extra årsplatser och statsbidrag till 87 utbildningar för YH-flex.