Till innehållet
Validering, SeQF

Save the date: 19-21 april – Skills Meetup Sweden 2023

Publicerad 21 december 2022

Hur kan vi lösa kompetensbristen på svensk arbetsmarknad? Hur kan vi bygga hållbar infrastruktur för livslångt lärande? Vad behövs för att stärka arbetsliv och individer för en ökad konkurrenskraft?