Till innehållet
Yrkeshögskolan, Kvalitetsgranskning

Självvärderingsverktyget finns nu i uppdaterad version 

Publicerad 17 april 2023

Myndigheten har nu uppdaterat det diagnostiska självvärderingsverktyget i syfte att ytterligare stödja utbildningsanordnare med deras systematiska kvalitetsarbete.