Till innehållet
Yrkeshögskolan

Studerandes upplevelser av kurser i yrkeshögskolan

Publicerad 16 mars 2022

Fördjupad kompetens och ökad konkurrenskraft på arbetsmarknaden är anledningar till att studerande söker kurser inom yrkeshögskolan. Möjligheten att kunna kombinera studierna med arbete är en fördel som många studerande ser finns i utbildningarna. Detta presenteras i en ny rapport, Studerandes upplevelser av kurser i yrkeshögskolan – resultat från enkätundersökning 2021.