Till innehållet

Statistik: Kurser (YH-utbildningar upp till 99 poäng)

Kurser är korta yrkeshögskoleutbildningar upp till 99 poäng. Syftet med kurser är att tillgodose kompetensbehov för omställning på arbetsmarknaden och också svara mot behov av kunskap inom nya områden.