Till innehållet

Statistik: Yrkeshögskoleutbildningar

Här hittar du statistik för yrkeshögskoleutbildningar. Statistiken är uppdelad på program (YH-utbildningar från 100 poäng) och kurser (YH-utbildningar upp till 99 poäng). En del statistik gäller för båda utbildningsalternativen.